Том 33 (72) № 4

Том 33 (72). № 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Шкрібляк М.В., Лагодич М.М.
ПАТРІАРШИЙ І СИНОДАЛЬНИЙ ТОМОС ПРО НАДАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ ПРАВОСЛАВНIЙ ЦЕРКВI УКРАЇНИ ЯК ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЦЕРКОВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ І ДЖЕРЕЛО КАНОНІЧНОГО ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Завальнюк І.В.
ДОКТРИНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Губарєв С.В., Лов’як О.О.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Сошников А.О., Єршова Ю.О., Юдін О.Ю.
РЕЛОКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО CТАНУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гнедюк В.Л.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Комзюк А.Т., Комзюк М.А., Липій Є.А.
ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ: НОВАЦІЇ ПРИЙНЯТОГО ЗАКОНУ «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Роянова І.В., Хільченко А.А.
РОЛЬ КОРЕЙСЬКОЇ ВІЙНИ В ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Анохін А.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДТП

Повидиш В. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Буга В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Волошанівська Т.В.
ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Кожевников А.Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ВІД ІНШИХ ФОРМ ЮРИСДИКЦІЇ

Дудко Є.В.
АДВОКАТУРА ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ