Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: юридичні науки

ISSN видання: 2707-0581 (print) ISSN 2707-059X (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 15713-4184Р від 28.09.2009 року

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського