Том 30 (69) № 2

Том 30 (69). № 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Добренька Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА НЕЗАЛЕЖНЕ ЖИТТЯ ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Іванов О.В.
ПРАВОВІ (КОМПЕТЕНЦІЙНІ) ФОРМИ В СИСТЕМІ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ НАЗК

Солоненко О.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОФІЦІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Джуська А.В., Джуський В.В.
БУЛІНГ – ПОРУШЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА ПОВАГУ ДО ЇЇ ГІДНОСТІ

Іляшко О.О.
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА МЕШКАНЦІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Піфко О.О.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ПОЛЬЩІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Драч І.Є.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РЕКЛАМІ

Коваленко І.А.
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ: СІМЕЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Новосад А.С., Сойка Ю.Ю., Семенкова Н.І.
ПРОБЛЕМАТИКА МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ФОРМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ЧИ АДВОКАТА

Рим Т.Я.
ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ИНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВО

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Щестюк О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВА» І «ПРАВА НА ЗЕМЛЮ»

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Єфіменко Л.Л., Тарасюк О.Б.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ДОСВІД США ТА НІМЕЧЧИНИ

Ковальов С.В.
СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Нашинець-Наумова А.Ю.
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стрельченко О.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Шило Є.П.
ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бусол О.Ю.
СТАН ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Топчій В.В.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Громовенко К.В.
АСПЕКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БАГАТОСТОРОННІХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ ХІХ ТА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Несправа М.В.
ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПОВЕРНЕННЯ ДО ДУХОВНИХ ДЖЕРЕЛ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ